VOİDA LOJİSTİK SATIŞ SONRASI OPERASYONU

Dünyadaki hızlı ekonomik ve teknolojik gelişmeler ülke pazarlarını dünya pazarları haline getirirken, işletmeleri giderek artan bir rekabet ortamına sokmaktadır.
Bu yarışta başarılı olma, pazar ve müşteri odaklı olmakla sağlanabilir. Müşteri odaklı olma, müşteri beklentilerinin tanımlanması ve iyi müşteri ilişkileri geliştirilmesi ile gerçekleşebilir.
Günümüzde müşteri, çok daha bilinçli, istekleri daha fazla, genişleyen pazarda çok geniş bir mamul yelpazesi karşısında seçimini kalitesinden emin olduğu mamullerde kullanan kişi haline dönüşmüştür.

Müşteriler kaliteyi; mamul güvenilirliği ve satış sonrası hizmetlerin güvenilirliği ile birlikte düşünmektedir. Müşteri araştırmalarının birçoğunda satış sonrası hizmetlerin, müşterilerin seçiminde giderek daha fazla vurgulandığı, mamullerin algılanmasında ve seçiminde önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır.
Müşteriler bir ürünü satın alırken, fiziksel özellikler yanında üretici işletmenin yardım ve önerilerine, işletme prestiji ve marka imajına, yedek parça teminine, bakım ve onarıma, ödeme kolaylığına ve garantiye sahip olmak isterler. Çünkü müşteri üründen sadece fiziksel doyum sağlamakla kalmaz, psikolojik doyuma da ulaşmayı amaçlar. Buna bağlı olarak satış sonrası hizmetlerin müşteri odaklı, müşteriye dönük bir kültür oluşturmak için anahtar sağlayan ürün ağırlıklı stratejiler olduğu söylenebilir.
Satış sonrası hizmetlerin içeriğini belirleyen, müşteriyle iyi ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olacak her şey olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, hizmet anlayışımız, yalnızca müşterilerin bizden beklentilerini karşılamakla sınırlı kalmamalı, müşterilerin ifade edemedikleri isteklerini ortaya çıkarıp bu istekleri karşılamayı da kapsamalıdır. VOİDA LOJİSTİK SSH biriminin farkı burada ortaya çıkmaktadır.

VOİDA LOJİSTİK aylık ortalama 3.500 noktaya uğrayarak satış sonrası hizmet sunmaktadır.

 

VOİDA LOJİSTİK kendi atölyesinde müşterilerinin garantili-garantisiz ürünlerinin servis hizmetini vermektedir. Atölye, mobilya konusunda uzman ekiplerden oluşmaktadır. SSH müşterilerine hızlı cevap verebilmek için atölyede geniş makine parkı bulunmaktadır.